În perioada 3 septembrie – 26 septembrie 2018, toate facultățileUniversității „Danubius” organizează admitere pentru programe de studii universitare de licenţă şi de master.

De asemenea, se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept.

Care sunt oportunitățile admiterii și la ce specializări mai sunt locuri?

Noi cursuri postuniversitare: Protectia juridică a datelor cu caracter personal și Dreptul achizițiilor publice!

Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie!

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

  • FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) – şi cu predare în limba engleză

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF) – locurile au fost ocupate integral în prima sesiune de admitere!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 , TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ(durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

În functie de programul de master din cadrul Facultății de Științe Economiceurmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) FĂRĂ EXAMEN. (Management Financiar Public și Privat; Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European; Audit și Control Public șu Privat).

 

  • AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
  • Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE (DURATA STUDIILOR 2 ANI, IF)

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ– MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele cinci programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, astfel:

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ –

DANUBIUS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

(CFC-DIBS)

Programe de formare organizate de CFC-DIBS și autorizate deAutoritatea Națională pentru CalificăriMinisterul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale,undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:

-Expert achiziții publice (studii superioare);

-Manager proiect (studii superioare);

-Manager (studii superioare);

-Competențe antreprenoriale (studii medii);

în curs de autorizare: Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (studii superioare).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cuAsociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe autorizate de Autoritatea Națională pentru CalificăriMinisterul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:

-Consilier Vocațional (studii superioare);

-Formator (studii superioare);

-Tehnician veterinar (studii medii);

-Infirmieră (studii medii).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cuAsociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare:

-Analiză comportamentală aplicată în tulburările cu spectru autist;

-Terapia tulburărilor de limbaj – Logopedie.

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.