Candidații la funcția de director pentru instituţiile de învăţămînt profesional tehnic vor susține proba scrisă a concursului de angajare la calculator. Un proiect de ordin în acest sens a fost prezentat pentru consultări publice de către Ministerul Educației, vineri, 26 februarie 2016.

Noul mecanism de testare a directorilor vine să sporească eficienţa Regulamentului de concurs prin excluderea factorului uman în procesul de evaluare și în felul acesta selectarea celor mai buni candidați. Această practică este utilizată deja în învățământul general și urmează să fie extinsă în învățământul profesional tehnic.

De asemenea, urmează să fie introdus și un prag minim de accedere în funcție (șase puncte din zece) pentru a determina candidații să aibă o atitudine profesionistă față de concursul de angajare, la toate etapele acestuia, proba scrisă și interviul.

Proiectul de ordin al Ministerului Educației cu privire la modificarea ordinului nr. 673 din 09 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic a fost plasat pe pagina web a Ministerului Educației (directoriul „Transparență” compartimentul „Transparenţa decizională) pentru o perioadă de zece zile. Ulterior acesta va fi expertizat de organele competente și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

De notat că schimbările în Regulamentul de concurs pentru directorii școlilor profesionale, colegiilor și centrelor de excelență au loc în contextul unui amplu proces de modernizare a învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. Ministerul Educației realizează în acest sens prevederile Codului Educației și a Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020. Autoritățile își doresc să îmbunătățească procesul de studii în domeniul profesional tehnic și să-l apropie de necesitățile pieței muncii, pentru ca tot mai mulți tineri să aleagă această formă de învățământ și să-și găsească rapid un loc de muncă după absolvire. În Moldova funcționează 90 de instituții de învățământ profesional tehnic, în care își fac studiile peste 46,000 de elevi.