Departamentul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru sprijinirea participării a patru persoane din Moldova la o şcoală de vară în domeniul mass-media.

Școala de vară va fi organizată în perioada 26 iunie – 7 iulie 2017 de către Universitatea Central-Europeană (CEU) din Budapesta, Ungaria, și va viza tema corelaţiei între putere, libertatea mass-media şi advocacy (“Media Capture: The Relationship Between Power, Media Freedom and Advocacy”).

Școala de vară este organizată în urma constatării faptului că, în prezent, provocarea majoră pentru libertatea presei și pentru jurnalismul independent o constituie corupţia politică sistemică. Anume ea, ghidată de interese private, modelează tot mai des procesul decizional al instituţiilor şi organelor de stat. În consecinţă, într-o bună parte a lumii, sectorul mediatic nimerește în captivitate, își reduce capacitatea sa de informare și este utilizat ca instrument politic prin aplicarea pârghiilor deținute de finanțatorii lui: proprietari, corporaţii, grupuri sociale şi politice sau guverne.

Școala de vară își propune, în principal, două scopuri:

să ajute participanţii (jurnalişti, cercetători, activişti, formatori de politici etc) să cunoască temeinic natura noilor relaţii de control accentuat asupra mass-media și impactul acestuia;

să ofere participanților, în cadrul unui training de advocacy, abilități suficiente pentru a desfășura în ţările din care provin campanii în susţinerea unor politici şi legi democratice.

Obiectivele școlii de vară sunt:

 • Să încurajeze şi să promoveze cercetările în domeniul noilor relaţii dintre putere, mass-media şi jurnalism.
 • Să ofere instruire avansată care, pe de o parte, să-i ajute pe participanţi să înţeleagă mecanismele ce permit capturarea mass-media de către stat, şi, pe de altă parte, să-i familiarizeze cu strategii şi tactici eficiente de influenţare a dezbaterilor publice pe subiectele menţionate.
 • Să ofere o platformă largă de comunicare și să faciliteze discutarea strategiilor care să împiedice capturarea mass-media de către stat.
 • Să ofere posibilități pentru un amplu schimb de experienţă, cunoştinţe, abilităţi, practici de organizare de campanii, instrumente, tactici şi studii de caz la nivel local, regional şi global, care răspund politicilor democratice în mass-media şi în jurnalism.
 • Să identifice un grup de cercetători pe acest segment interesați să-și lărgească sfera de cercetare prin implicarea în colaborări viitoare între facultăți de profil, absolvenți ai școlii de vară, organizații din domeniu și CEU.
 • Să acumuleze experiență în elaborarea unor strategii de advocacy pentru îmbunătățirea procesului decizional și al reglementărilor în domeniul mediatic.
 • Să consolideze o rețea de cercetători și practicieni care să analizeze fenomenul mass-media capturate și să ofere soluții pentru efectele adverse asupra independenței jurnalismului și a jurnaliștilor.

Școala de vară va cuprinde prelegeri, discuții în grup, exerciții practice, precum și două deplasări în Budapesta la organizații implicate în activități pe acest segment. Stilul de predare la școala de vară este unul interactiv și participatoriu.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare care va conţine:

 • CV-ul complet și actualizat, inclusiv lista de publicații*
 • Scrisori de recomandare
 • Scrisoare de intenții (400-500 cuvinte)*
 • Studiu de caz sau parte din cercetarea academică pe aspecte ce țin de fenomenul capturării instituţiilor de presă; sau de gestionarea inadecvată a sectorului media; sau relațiile dintre instituții media și corupție (max. 20 pagini)*
 • Copie a unui document care dovedește cunoașterea temeinică a limbii engleze*
 • Copie a unui articol publicat recent la temele menționate

Notă: documentele marcate cu * sunt obligatorii, celelate documente se prezintă opţional, dar vor constitui un avantaj în procesul de selectare a câştigătorilor concursului.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 15 martie, ora 18.00.

Un juriu din experţi independenţi, constituit ad-hoc, va evalua fiecare dosar, conform următoarelor criterii:

 1. Calitatea CV-ului (relevanță pentru scopurile și obiectivele școlii de vară)
 2. Calitatea scrisorii de intenții (prezența și argumentarea motivației)
 3. Calitatea studiului de caz (relevanță pentru scopurile și obiectivele școlii de vară)
 4. Gradul de cunoaștere a limbii engleze

Dosarele pot fi depuse în limbile română, rusă sau engleză. Câştigătorii concursului trebuie să fie gata să traducă anumite documente din dosar în limba engleză, la solicitarea organizatorilor şcolii de vară.

Dosarele vor fi depuse la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (Chişinău, str.Bulgară, 32) sau expediate prin poştă electronică la adresa Directorului Departamentului Mass-Media, Victoria Miron, vmiron@soros.md. La aceeaşi adresă de e-mail sau la telefoanele FSM (+37322) 274480, 270031, 270232) pot fi solicitate informaţii suplimentare.