“Școala NATO de Securitate, ediția a II-a” reprezintă un proiect implementat de către Centrul de Informare și Documentare NATO în Moldova, acesta reprezintă o platformă pentru studenți, tineri profesioniști și reprezentanți ai societății civile, partide politice din diverse regiuni ale Republicii Moldova.

Scopul proiectului este de a încuraja participarea democratică a tinerilor și de a dezvolta o cultură de securitate, oferind oportunitatea de a primi informație cuprinzătoare cu privire la actualele evoluții politice și de securitate în spațiul European și de a dezvolta capacitatea analitică și de gândire critică a tinerilor.

Această activitate are scopul de a implementa prevederile Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO, dar și cele ale Strategiei de Informare şi Comunicare în domeniul apărării şi securităţii.

În cadrul Școlii vor fi discutate Conceptele de Securitate și apărare, Arhitectura regională și națională de Securitate, Rolul organizațiilor internaționale în asigurarea securității, în special NATO. La eveniment în calitate de vorbitori vor participa experți naționali și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, societății civile, mediului academic și mass-media. Școala NATO de Securitate va avea loc în perioada aprilie-mai și se va desfășura în 2 module: Securitate și NATO.

Doritorii de a participa la Școala NATO de Securitate sunt rugați să completeze formularul de aplicare https://docs.google.com până pe data de 5 aprilie. Doar persoanele selectate o să fie informate despre acceptarea participării în cadrul Școlii.

Sunt eligibili de a participa studenții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, reprezentanți ai societății civile, partide politice care sunt interesați de subiectele legate de securitate și apărare, NATO, diplomație publică, în special sunt încurajați să aplice tinerii din diverse regiuni ale țării.
Cheltuielile aferente transportului, cazării și meselor vor fi acoperite pentru participanții din afara Chișinăului.

Pentru informație adițională privind Școala, nu ezitați să ne contactați la adresa sanda.sandu@nato.md sau la numărul de telefon +373 79 305 849 sau +373 22 577 824.