Ca urmare a Hotărârii de Guvern cu numărul 434, adoptată în anul 2005, prin care s-a impus reducerea drastică a numărului de înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior, universităţile au pierdut 400 milioane lei în ultimii trei ani. „S-a diminuat semnificativ salariul profesorilor universitari, 10.000 de absolvenţi au rămas neînmatriculaţi, iar autonomia universitară este pusă în pericol prin această hotărâre”, a declarat Leonid Litra, unul din autorii studiului „Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului universitar din Republica Moldova”, lansat astăzi de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”.


Autorii studiului – conferenţiarul Cornel Ciurea şi cercetătorul Leonid Litra –constată că, începând cu anul 2005, Guvernul RM a iniţiat o politică de combatere a procesului de expansiune universitară. „Decalajele invocate pe piaţa muncii nu reprezintă un temei suficient pentru a reglementa fluxurile de studenţi. În economia reală primează legea pieţei, nu cea a planificării de stat”, explică Cornel Ciurea. Expertul nu exclude totodată anumite raţiuni de ordin politic: „Autorităţile imită modelele din Est şi par a fi deranjate de activismul public al tinerilor cu studii superioare”, continuă Ciurea.

Dacă ar fi să privim sistemul universitar din Republica Moldova, atunci după 1990 acesta a devenit unul de masă, pentru că au fost înmatriculaţi un număr mare de studenţi. „Numărul studenţilor a crescut de la 53 800 în 1989, la 126 830, în 2007”, a declarat Cornel Ciurea. „Prin această decizie se doreşte stoparea admiterii unui număr atât de mare de studenţi şi crearea unui sistem universitar de elită”, adaugă Ciurea.

În acelaşi timp, ca urmare a descreşterii numărului de studenţi, universităţile au suportat pierderi de milioane de lei. „În anul de învăţământ 2006 – 2007 universităţile au pierdut 66 de mil. de lei, 2007 – 2008 cifra s-a dublat, ca în 2008 – 2009 să ajungă cifra de 200 mln. lei”, a declarat Leonid Litra. „În total – 400 milioane lei, cifră ce reprezintă bugetul tuturor universităţilor pentru anul 2005”, a adăugat Litra.

Un alt impact negativ îl constituie faptul că a scăzut salariul profesorilor, iar circa 10.000 de absolvenţi nu au fost admişi în instituţiile de învăţământ superior. „Am observat şi faptul că la unele universităţi, un profesor poate ţine 6 – 7 cursuri, ca urmare a micşorării numărului de studenţi înmatriculaţi şi a faptului că facultatea nu poate să întreţină o întreagă catedră”, remarcă Leonid Litra.

În acelaşi timp, autorităţile încearcă să reorienteze absolvenţii de la învăţământul universitar spre cel mediu de specialitate. „În timpul admiterii au loc descriminări în procesul de admitere, divizarea absolvenţilor pe următoarele criterii sat – oraş, liceu – colegii, ceea ce indică tendinţa autorităţilor centrale de a submina autonomia universitară”, a declarat Igor Munteanu, director executiv, IDIS „Viiitorul”. „Ca urmare a mult trâmbiţatei majorări a numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, va creşte taxa de studii pentru studenţii care îşi vor face studiile la contract”, a mai menţionat Munteanu.

În ciuda finanţării insuficiente de la bugetul de stat, autorităţile centrale tind să-şi extindă controlul total asupra procesului de studii şi a universităţilor din R.Moldova. „Or, această situaţie îi face pe conducătorii universităţilor destul de vulnerabili şi nesiguri faţă de ziua de mâine, ei ezitând să-şi exprime public punctul de vedere şi confirmă încă o dată caracterul dirijist şi nefast al intervenţiei statului în acest domeniu”, susţine Cornel Ciurea.

Autorii studiului recomandă autorităţilor să renunţe la planurile restrictive de înmatriculare. „Este importantă implicarea studenţilor şi profesorilor în luarea deciziilor, precum şi consolidarea autonomiei universitare, ca mecanism de creştere a eficienţei şi transparenţei procesului de studii”, a conchis directorul IDIS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *