În anul de învăţământ 2009/2010, în instituţiile de învăţământ superior îşi fac studiile peste 109 mii persoane, o cifră mai scăzută cu 4,3% faţă de anul precedent. Diminuarea este din contul studenţilor cu frecvenţă redusă, numărul cărora s-a micşorat cu 22%, în timp ce studiile la zi au înregistrat o creştere cu 5,4%, transmite Info-Prim Neo cu referire la datele Biroului Naţional de Statistică (BNS), privind activitatea instituţiilor de învăţământ superior în peroada de referinţă.

Reţeaua învăţământului superior cuprinde 33 unităţi, din care 19 instituţii de stat, cu 2 unităţi mai mult decât în anul de studii precedent, precum şi 14 – nestatale.

Din totalul studenţilor înscrişi în învăţământul superior, 82,1% sunt în instituţiile de stat, faţă de 81,0% în anul de studii 2008/2009. Comparativ cu anul de studii precedent, se înregistrează scăderea numărului de studenţi atât în instituţiile nestatale, cu 9,9%, cât şi în cele de stat, cu 3,0%.

Totodată, se remarcă o creştere a studenţilor care urmează studiile din contul bugetului, cu 3,8%.

În funcţie de programele de studii, 84,1% din totalul studenţilor sunt înscrişi la studii superioare de licenţă, 9,8% – la studii de masterat, 1,1% – la studii superioare integrate, 3,7% – la studii superioare medicale şi farmaceutice şi 1,3% la ultimul an al studiilor superioare preBologna.

După criteriu de limbă, datele arată că peste 83 mii de persoane sau circa 75% din studenţi învăţă în limba rimână, 24 mii sau 22% în limba rusă, 1, 5 mii sau 1,4% în limba engleză şi o mie de persoane sau 0,9% în alte limbi, preponderent franceză şi ucraineană.

Datele BNS mai arată că numărul personalului didactic a rămas acelaşi ca şi în 2008/2009 – 6413 persoane (personal de bază). În instituţiile de învăţământ superior personalul cu grad ştiinţific constituie 2913 persoane (45,4% din totalul de personal), dintre care 2469 doctori în ştiinţe şi 444 doctori habilitaţi.

Personalul didactic auxiliar, în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 2176 persoane.

La începutul anului de studii 2009/2010, numărul studenţilor străini a fost de 1,3 mii, aceştia fiind din Israel (40,4%), Ucraina (18,1%), Turcia (11,2%), Rusia (10,8%), Siria (4,8%), România şi Bulgaria ( respectiv, 3,7% şi 3,4%), etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *