700 de tineri instruiți la Catedra militară din cadrul UTM au participat la ședințe practice de tragere cu muniție de luptă. Ședințele au avut loc la Centrul de instruire militară Dănceni al Regimentului de Rachete Antiaeriene „Dimitrie Cantemir”.

Tragerile de luptă din automatul „Kalașnikov” au fost pregătite și asigurate de efectivele Catedrei militare a UTM și Brigăzii nr. 2 de Infanterie Motorizată. Programul a inclus: pregătirea fără muniție pentru tragerile de luptă; executarea acțiunilor de patrulare; pregătirea de geniu – studierea minelor antitanc, antipersonal și detectorului de mine; aruncarea grenadei de mână; acordarea primului ajutor medical și evacuarea răniților de pe câmpul de luptă.

Finalizând toate etapele, grupul ajunge în punctul de aprovizionare cu muniţii, după care se îndreaptă spre locul pentru trageri, unde, supravegheaţi de mentori cu experienţă, execută focul de la o distanță de 100 m. Apoi, nerăbdători și plini de curiozitate, își verifică rezultatele.

Prezent la eveniment, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a subliniat importanța acestor ședințe, menite să implementeze cunoștințele teoretice în practică și să dezvolte deprinderi militare studenților.

Şeful Catedrei militare, Vitalie STOIAN, general de brigadă, a apreciat cunoștințele teoretice și practice, curajul și atenția studenților, menționând că după exerciții aceștia își vor continua studiile până la 25 mai, finalizând cu un examen. Iar la 27 mai vor depune Jurământul militar și vor fi incluși în rezerva Forțelor Armate ale R. Moldova. Elevii din colegii vor primi gradul de soldat sau caporal, iar studenții – gradul de sergent inferior sau sergent, acesta fiind primul lor pas în cariera militară.

Catedra militară din cadrul UTM a instruit până în prezent peste 21000 de studenți și este una dintre cele mai mari din țară după efectivul pregătit la specialităţi militare: Infanterie, Comunicaţii şi informatică, Geniu și Arteliere. Catedra își are sediul în blocul nr. 10 din campusul Botanica al UTM, având subdiviziuni în sectoarele Centru şi Râşcani ale capitalei şi în municipiile Bălţi şi Soroca.
http://utm.md/blog/instructie-de-foc-sub-egida-catedrei-militare-a-utm/