Ministerul Educaţiei şi Oficiul Naţional TEMPUS îndeamnă instituţiile de învăţământ superior să beneficieze de oportunităţile oferite de Programul Erasmus Mundus, în prin lansarea de propunerilor de proiecte. Propunerile vor avea ca scop, în principal, promovarea cooperării dintre instituţiile de învăţămînt superior europen şi din ţările terţe prin promovarea mobilităţii la toate nivele de studii: studenţi (ciclurile I şi II – Licenţă şi Masterat), doctoranzi, cercetători, cadre didactice, personal administrativ.

Viceministra Educaţiei, Loretta Handrabura, a menţionat că obiectivul general al Programului Erasmus Mundus constă în promovarea învăţământului superior european, îmbunătăţirea şi sporirea perspectivelor profesionale ale studenţilor, precum şi promovarea înţelegerii interculturale prin cooperarea cu ţările terţe, în conformitate cu obiectivele politicii externe ale UE.
Parteneriatele Erasmus Mundus promovează cooperarea dintre instituţiile de învăţământ superior şi cadrele didactice din Europa şi din ţările terţe, în vederea creării unor poli de excelenţă şi asigurării de resurse umane cu înaltă pregătire, dar şi cooperarea structurată dintre instituţiile de învăţământ superior europene şi din ţările terţe, prin promovarea mobilităţii la toate nivelele de studii.
Programul promovează învăţământul superior european prin măsuri de ameliorare a atractivităţii, profilului, imaginii, vizibilităţii şi accesibilităţii învăţământului superior european în lume, oferă sprijin iniţiativelor internaţionale, studiilor, proiectelor, evenimentelor transnaţionale şi altor activităţi referitoare la dimensiunea internaţională a tuturor aspectelor învăţământului superior, precum promovarea, accesibilitatea, asigurarea calităţii, recunoaşterea creditelor, recunoaşterea calificărilor europene în străinătate şi recunoaşterea reciprocă a calificărilor în ţările terţe, elaborarea de programe, mobilitatea, calitatea serviciilor

Termenul limită de aplicare – 30 Aprilie 2012

Mai multe informaţii, precum Ghidul Programului Erasmus Mundus şi formularele de cerere relevante pentru cele trei acţiuni pot fi accesate la adresa:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *