Oferta este destinată celor care au absolvit deja o facultate (deţinători ai diplomelor de licenţă cu durata de 4 ani şi ai diplomelor de master); În anul 2011, Academia Diplomatică oferă cetăţenilor Republicii Moldova 15 locuri, cu scutirea taxei de studii. Pe parcursul studiilor, cazarea în cămin se oferă contra plată. Bursa nu este asigurată.

Facultatea II – specialităţile „Relaţii internaţionale” şi „Economie”.

Studii de masterat – specialităţile „Relaţii internaţionale” şi „Economie ”, „Management”, „Jurisprudenţă”

Testarea pentru admitere va avea loc în perioada 02-06 august 2011. Probele vor include testarea la limba rusă scris şi oral şi limba străină, precum şi testul interdisciplinar (oral) în conformitate cu specialitatea selectată.

Cheltuielile pentru particiare la testarea pentru admitere în perioada sus-menţionată (tansport şi cazare la Moscova) vor fi suportate de către fiecare candidat în parte.

Candidaţii vor trebui să sa prezinte pe 30 iulie la Moscova în scopul depunerii actelor de studii pentru procedura de recunoaştere şi echivalare. (p. 7)

Termen limită de aplicare – 15 iulie 2011.

Setul de documente se depune în Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană şi include:

cerere;
ancheta;
copia diplomei de studii superioare + suplimentul la diplomă (traducere autorizată în limba rusă) – 2 exemplare
Copia buletinului de identitate (tradus în limba rusă, autentificat notarial);
Certificat HIV/SIDA;
4 fotografii ( 3X4) şi 4 fotografii( 4X6);
Certificat eliberat de către Serviciul Federal de Supraveghere al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă privind confirmarea echivalării actelor de absolvire.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul: www.dipacademy.ru
Telefon de contact: 238061
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *