Pentru înscrierile în primul an de licență sau PACES (primul an comun de studii în domeniul sănătății) în cadrul unei universități franceze, este obligatoriu completarea unei cereri de admitere prealabilă (DAP). Aceasta se referă la candidații din Republica Moldova care nu sunt rezidenți ai Franței și care au sau vor obține diploma de bacalaureat la sfârșitul anului școlar 2017/2018.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN PRIMUL AN DE LICENȚĂ A ÎNCEPU

Procedura de înscriere în primul an de licență sau PACES în cadrul universităților franceze pentru anul universitar 2018/2019 a început cu distribuirea dosarelor albe.

Deci, prima etapa va fi descărcarea dosarelor albe, sau obținerea lor de la Spațiului Campus France Moldavie.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI ALB

După descărcarea sau obținerea dosarului alb, candidații trebuie să completeze următoarele formulare :

 • cererea de admitere prealabilă (DAP) pentru înscrierea în primul ciclu universitar francez
 • formularul de înregistrare pentru prima universitate
 • fișa de răspuns pentru prima universitate
 • formularul de înregistrare pentru a doua universitate
 • fișa de răspuns pentru a doua universitate
 • formularul de înregistrare pentru a treia universitate
 • fișa de răspuns pentru a treia universitate
 • diploma ce atestă nivelul lingvistic
 • recipisa

Aceste documente și documentele justificative cerute (consultați nota informativă) vor fi depuse corespondentei Campus France Moldavie, Lucile BARDINpână la 22 ianuarie 2018, data limită.

CONFIRMAREA OFICIALĂ A NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A LIMBII FRANCEZE

Candidații pentru studiile superioare în Franța trebuie să ateste în mod oficial posedarea nivelului minim B2 de cunoaștere a limbii franceze.

Există 3 modalități de atestare a nivelului de cunoaștere a limbii franceze :

 • în momentul depunerii dosarului până la 22 ianuarie, prezentați diploma de DELF Junior B2DELF B2 sau DALF C1 sau orice alt certificat obținut în urma susținerii unui test lingvistic oficial obținut în ultimii 2 ani și recunoscut pentru studiile superioare în Franța atestând minimum nivelul B2 (consultați lista testelor recunoscute organizate de Alianța Franceză din Moldova);
 • vă înscrieți la proba de TCF DAP care va avea loc la 20 ianuarie în cadrul Alianței Franceze din Moldova șiobțineți minimum nivelul B2 ;
 • dacă ați obținut sau veți obține la sfârșitul anului școlar certificatul claselor bilingve.

Important : candidații care posedă bacalaureatul și certificatul claselor bilingve francofone teoretic sunt eliberați de la prezentarea unei diplome de cunoaștere a limbii franceze. Totuși, nu toate universitățile franceze recunosc nivelul de cunoaștere a limbii franceze atestat de bacalaureatul bilingv francofon din Republica Moldova cât și de certificatul de clasă bilingvă. Nivelul de franceză nu figurează nici pe diploma de bacalaureat, nici pe certificat, universitățile cer justificarea competențelor de cunoaștere a limbii franceze la nivelul minim B2 printr-o diplomă sau certificat oficial. Deci, este indicat certificarea nivelului de cunoaștere a limbii franceze printr-o diplomă sau certificat oficial eliberate în urma susținerii examenelor organizate de Alianța Franceză din Moldova.

ELEVII DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE NU SUNT VIZAȚI DE PROCEDURA DE ADMITERE PREALABILĂ ȘI DOSARUL ALB
 • Candidații care posedă dubla cetățenie a Republicii Moldova și a României (sau cetățenia altui stat din cadrul Uniunii Europene sau a unei țări din Spațiul Economic European)au posibilitatea să candideze prin intermediul portalului admission post-bac. Aceștia trebuie să prezinte o diplomă care le oferă acces către învățământul superior în țara în care au obținut diploma respectivă. De asemenea, este recomandată cunoașterea limbii franceze cât și justificarea oficială a nivelului de cunoaștere a limbii franceze. În cazul în care posedați dubla cetățenie a Republicii Moldova și a României (sau cetățenia altui stat din cadrul Uniunii Europene sau a unei țări din Spațiul Economic European) vă recomandăm să luați legătura cu corespondenta Campus France Moldavie, Lucile BARDIN, care vă va consilia în vederea procedurii pe care trebuie să o alegeți (DAP sau APB).
 • Candidații din Republica Moldova care doresc să se înscrie la o școală franceză de arhitectură este necesar să completeze un formular specific, disponibil pe site-ul archi.fr. Aceștia vor susține la aceeași dată, aceeași probă lingvistică ca și candidații pentru admiterea prealabilă sau trebuie să demonstreze oficial competențele lingvistice urmând aceleași modalități necesare procedurii de admitere prealabilă.

Pentru orice informații despre înscrierile în primul an de licență sau PACES în Franța, vă rugăm să consultați site-ul Ministerului Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța sau contactați  :