Academia de Administrare Publică

Pe 25 mai 2016, la Academia de Administrare Publică a fost lansată platforma e-learning „Instruirea la distanță a aleșilor locali”, elaborată de Academie cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi AbilitareaDetalii