Academia

Absolvenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au fost repartizaţi la locurile de continuare a serviciului militar, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Apărării şi conducerii instituției. Potrivit comandantului (rector) interimar al Academiei Militare, colonel Gheorghe Ţurcanu, studenţii absolvenţi au fost repartizaţi la locurile de continuare a serviciului militar prinDetalii

Audienţii cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale, au avut posibilitatea de a-şi actualiza cunoştinţele în cadrul unei prelegeri cu tema „Conceptul NATO de managementul crizelor”, susţinută de către colonelul Florian Cîrciumaru, expertul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, România. În cadrul prelegerii expertul a vorbitDetalii