Danubius University

Universitatea de Studii Europene din Moldova în parteneriat cu Danubius University din Galați la data de 04 Mai 2018 inițiază o conferință internațională cu genericul „Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” . Organizatorii conferinței internaționale îşi propun să reunească laolaltă tinerii cercetători din structura academică, cadrele didactice universitare, doctoranzii şi nuDetalii