Universitatea de Studii Europene din Moldova în parteneriat cu Danubius University din Galați la data de 04 Mai 2018 inițiază o conferință internațională cu genericul „Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” .

Organizatorii conferinței internaționale îşi propun să reunească laolaltă tinerii cercetători din structura academică, cadrele didactice universitare, doctoranzii şi nu în ultimul rând, practicienii din diverse domenii de activitate, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de promovarea valorilor sociale în contextul integrării în Uniunea Europeană precum şi pentru a discuta despre provocările pragmatice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Astfel, avem profunda convingere că, această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul academic naţional, cu un ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru abordarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea științifică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi realizări. 

Mai mult, conferinţa pleacă de la o fracție destul de îngustă din societatea modernă ce include în mod necondiționat toate valorile sociale ce sunt modelate de societate, de realitatea economico-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţile imediate cu imprimarea unor soluţii adecvate. 

Avem onoarea de a vă invita să participăm împreună la dezbaterea celor mai interesante teme naţionale și internaţionale care urmează a fi prezentate în următoarele secțiuni:

1) Secţiunea A: Științe juridice
2) Secțiunea B: Științe economice
3) Secţiunea C: Relații internaționale
4) Secţiunea D: Psihologie și asistență socială
5) Secţiunea E: Jurnalism și Științe ale Comunicării

Informații suplimentare: