NATO

Audienţii cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale, au avut posibilitatea de a-şi actualiza cunoştinţele în cadrul unei prelegeri cu tema „Conceptul NATO de managementul crizelor”, susţinută de către colonelul Florian Cîrciumaru, expertul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, România. În cadrul prelegerii expertul a vorbitDetalii