regional

Academia de Administrare Publică (AAP) continuă colaborarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), axată pe consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale de nivelul I și II. În acest context, autorităţile administraţiei publice locale au fost informate cu privire la Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională, organizate deDetalii