ROMA EDUCATION

Programul ROMA EDUCATION FUND/SP de BURSE UNIVERSITARE în Drept şi Ştiinţe Umaniste (REF/LHP)! Programul acordă burse universitare, pe bază de concurs, studenţilor Romi, care doresc să-şi urmeze studiile în învăţământul mediu de specialitate sau cel universitar. Bursele Universitare REF/LHP au menirea să acopere taxele de studii, costul cărţilor şi, parţial,Detalii