USEM

Etapa I 01 iulie – 19 iulie 2021 – înscrierea online; 19 iulie – 30 iulie 2021 – depunerea online (actele de studii/actul de identitate – format scanat); 03 august 2021 – ANUNȚAREA REZULTATELOR INTERMEDIARE; 04 august – 10 august 2021 – depunerea documentelor în original cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice,Detalii

Au fost publicate listele intermediare de Admitere USEM – 2016. Puteți găsi informația aici Pentru informație suplimentară – nu ezitați să contactați Comisia de Admitere – 022 509 149 Vă amintim, pentru finisarea procesului de admitere (pentru persoanele care au depus documentele în copie) – vă rugăm mult să prezentațiDetalii

Universitatea de Studii Europene din Moldova promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna. Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sânt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superiorDetalii