Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru cetățenii Republicii Moldova, anul academic 2016-2017. 

Astfel, tinerii originari din Republica Moldova pot opta pentru studii în România pentru toate nivelurile de școlarizare – studii liceale, de licență, masterat, rezidență, doctorat – în orașe de pe întreg teritoriul României. 

Bursele oferite au fost repartizate, după cum urmează: 1570 burse – învățământ preuniversitar; 3190 burse – studii superioare, ciclul I, dintre care 390 pentru extensiunile Bălți și Cahul;  700 burse – studii superioare, ciclul II (pentru deținătorii diplomelor de licență din România); 25 burse – rezidențiat; 125 burse – doctorat.

In context ținem să menționăm că relațiile de colaborare cu România, se dezvoltă pe cale ascendentă. Ultimul protocol semnat între Părți a fost pentru o perioadă de  3 ani: 2012-2015, un nou acord fiind preconizat pentru anii de învățământ 2016-2019.

Lista actelor necesare pentru depunerea dosarului, repartizarea pe instituții de învățământ și specialități, poate fi găsită accesând:

http://www.edu.ro/index.php/articles/24550  pentru învățămîntul preuniversitar;

http://www.edu.ro/index.php/articles/24551  pentru învățămîntul superior.

Pentru informații suplimentare, accesați http://edu.gov.md/ro/content/burse-de-studii-romania-3 sau  contactați Ministerul Educației, Direcția Relații internaționale și integrare europeană, tel.: 0 (22) 23 80 61.