Cele trei programe de studii de licență de la UTM sunt acreditate în conformitate cu AQAS

Guvernul RM a aprobat acreditarea a 13 programe de studii de licență (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, între care se regăsesc și trei programe de studii din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM).

Este vorba de programe de studii de licență „Electromecanica” (domeniul 52 – Inginerie și activități inginerești), „Ingineria produselor textile și din piele” (domeniul 54 – Tehnologii de fabricare și prelucrare), „Geodezie, topografie și cartografie” (domeniul 58 – Arhitectură și construcții) din cadrul facultăților Energetică și Inginerie Electrică; Textile și Poligrafie și, respectiv, Cadastru, Geodezie și Construcții, evaluate de către Agenția Germană de Asigurare a Calității pentru Acreditarea Programelor de Studii (AQAS), membru al Asociației Agențiilor Europene de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ENQA) și membru EQAR.

Cele trei programe de studii de licență sunt acreditate în conformitate

În procesul de evaluare externă a programelor de studii au fost analizaţi mai mulţi indicatori, inclusiv ponderea absolvenților încadrați în câmpul muncii pe parcursul ultimilor doi ani, calitatea procesului de predare și evaluare a cunoștințelor studenților, precum și calificarea personalului didactic.

În urma examinării, Comisia de Acreditare a decis: cele trei programe de studii de licență (Bachelor of Science, fiecare a câte 240 credite transferabile – ECTS, realizate de către Universitatea Tehnică a Moldovei, sunt acreditate în conformitate cu Standardele și Ghidul Asigurării Calității în domeniul Învățământului Superior (Quality Assurance in Higher Education Area)”.

Detalii