În rezultatul scrutinului electoral pentru alegerea rectorului a fost aleasă în funcția de rector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova Doamna LARISA ȘAVGA, prof.univ., dr.hab.
Rezultatele votării sunt consemnate prin procesul verbal al Comisiei Electorale și Consiliului pentru Dezvoltare Strategică al UCCM. Detalii pe UCCM