Universitatea ”Danubius” își consolidează vizibilitatea și rolul activ în complexitatea peisajului global al educației superioare internaționale prin dobândirea statutului de membru al celei mai reprezentative asociații a unei diverse comunități de învățământ superior din lume: Asociația Internațională a Universităților (International Associationa of University)

Înființată în 1950, sub auspiciile UNESCO, poziționată în mod unic să colaboreze cu numeroase organizații internaționale, AIU, în atingerea obiectivelor comune și a idealurilor împărtășite ale educației superioare din întreaga lume, acționează prin înlăturarea barierelor de limbă, bunăstare eonomică, ideologie politică, religie etc.

În Constituția AIU, sunt menționate în categoria valorilor academice durabile cu rol definitoriu pentru instituțiile educației superioare:

–          Libertatea academică, crearea, căutarea și diseminarea cunoașterii;

–          Autonomia instituțională echilibrată de responsabilitatea socială și sensibilitate;

–          Excelență și merit, ca măsuri standard ale performanței;

–          Opunerea în fața oricărei forme de discriminare bazată pe gen, rasă, religie sau etnie;

–          Respectarea opiniilor divergente;

–          Promovarea și dezvoltarea dialogului interculatural și a învățării;

–          Libertatea mobilității academice și dezvoltarea internaționalizării cunoașterii;

–          Promovarea drepturilor omului, justiției, libertății, demnității umane și solidarității.

Întreaga comunitate academică Danubius trebuie să cunoască aceste valori academice fundamentale promovate și considerate de AIU definitorii pentru universități și alte instituții academice și de cercetare al căror obiectiv comun constă în căutarea și diseminarea cunoașterii și să își asume angajamentul față de viziunea comună împărtășită de AIU prin menținerea și promovarea acestor valori.

De asemenea, ca membru al AIU, Universitatea ”Danubius” este integrată rețelei de parteneri și colegi din învățământul superior din întreaga lume și participă activ la consolidarea eforturilor AIU de a asigura liber acces la cunoaștere și informație din domeniul educației superioare în întreaga lume.

În viziunea AIU, instituțiile de cercetare și de educație superioară, ”spații ale luminii, libertății și învățării”, trebuie să joace un rol major în societate și să își concentreze eforturile asupra creării de comunități globale de cunoaștere împărtășită. Acest imperativ este extrem de important astăzi, când planeta a devenit globalizată și când rapidele și profundele schimbări sunt în mare măsură influențate de evoluția științei, tehnologiei și a cunoașterii. Educația superioară trebuie să creeze și să disemineze cunoaștere pentru a depăși inegalitățile în creștere existente între indivizi și națiuni, să prevină și să rezolve conflicte, în timp ce protejează și promovează valorile academice și drepturile fundamentale.

Printre cele peste 600 de universități din lume care au aderat la AIU se numără si: Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași; Universitatea Maritimă din Constanța; Școala Națională de Studii Politice și Științe Administrative (SNSPA) București, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea ”Petru Maior” – Târgu Mureș, Universitatea ”Spiru Haret” și Universitatea Petre Andrei din Iași.

http://univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/udg,-parte-din-cea-mai-reprezentativ%C4%83-asocia%C8%9Bie-interna%C8%9Bional%C4%83-de-educa%C8%9Bie-superioar%C4%83-din-lume-asocia%C8%9Bia-interna%C8%9Bional%C4%83-a-universit%C4%83%C8%9Bilor.html