Institutul de Criminologie oferă o pregătire criminologică fundamentală în cadrul specialității „Criminologie și științe penale”, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anticrimă, în calitate de:

Criminolog

Analizează criminalitatea sau comportamentul criminal al unor criminali ori grupuri criminale. Stabilește tendințele criminalității. Prognozează evoluția criminalității sau probabilitatea săvârșirii unor noi crime de către unii indivizi concreți. Explică schimbările survenite în criminalitate. Determină impactul posibil al unor factori determinanți ai criminalității. Elaborează recomandări, propuneri sau programe de prevenire a criminalității. Contribuie la elaborarea politicii, strategiilor și tacticilor de acțiune anticrimă. Asigură suportul analitico-informațional pentru securizarea diverselor obiective. Studiază criminalitatea emergentă și amenințările criminale conjuncturale. Expertizează proiectele de acte normative sau politici și programe de stat. Evaluează activitatea anticrimă.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.

Criminolog (responsabil de analiză)

Asigură suportul analitico-informațional și participă la planificarea strategică și curentă a activității de prevenire și contracarare a criminalității. Elaborează recomandări privind prioritățile strategice în activitatea de prevenire și contracarare a criminalității. Asigură suportul analitico-informațional și elaborează recomandări pentru luarea deciziilor strategice și curente de către conducere. Efectuează analiza criminologică curentă a stării criminalității. Realizează analiza criminologică a trăsăturilor diverselor tipuri de criminalitate sau de crime, în vederea determinării posibilităților de prevenire și contracarare a acestora. Relevă regularitățile de manifestare a diverselor tipuri de crime. Determină natura și explică tendințele criminalității și ale unor tipuri de criminalitate sau de crime. Determină impactul, posibil și probabil, al unor factori determinanți asupra criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Determină impactul, posibil și probabil, al criminalității asupra societății sau sectoare ale acesteia. Prognozează criminalitatea, diverse tipuri de criminalitate sau de crime, precum și comportamentul criminal individual. Desfășoară o observare curentă a proceselor social-economice și naturale, naționale și internaționale, în vederea relevării modificărilor survenite în sistemul factorilor determinanți ai criminalității și ai unor tipuri de criminalitate sau de crime. Elaborează propuneri de prevenire și contracarare a criminalității, a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Evaluează activitatea anticrimă, desfășurată pe întreg teritoriul deservit sau într-un sector al acestuia. Evaluează necesitățile în resurse pentru desfășurarea activității de prevenire și contracarare a criminalității. Evaluează unele măsuri de prevenire și contracarare a criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Elaborează propuneri de perfecționare a sistemului de evidență a criminalității.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.

http://criminology.md/index.php/ro/2016-03-11-22-36-19/specialit-i