Ministerul Educaţiei vine, în acest an, cu reguli noi pentru examenele de BAC şi cele de absolvire. Potrivit ministrului Mihail Şleahtiţchi, elevii claselor a 10-12-a care au obţinut la disciplinele de examen premii sau medalii la olimpiadele internaţionale, vor fi eliberaţi de la examenul de BAC, fiind apreciaţi cu nota maximă.

“Candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de examen au introdus în sălile de examen instrumente ajutătoare sau electronice, care sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la rezolvarea subiectului sunt eliminaţi din sala de examen. Lucrările acestora sunt anulate cu menţiunea pentru încălcare”,a declarat Şleahtiţchi.

În acelaşi timp, absolvenţii gimnaziilor şi liceelor din clase cu profil umanist vor susţine obligatoriu examen la disciplina “Istoria”.Totodată, obiectul de studiu “Limba şi literatura română” va fi prima probă în sesiunea de absolvire şi de BAC pentru vorbitorii altor limbi decât cea de stat. În acest an, elevii care au luat note insuficiente în prima sesiune, vor avea dreptul să susţină examenele repetat, în sesiunea suplimentară, iar cei care vor fi prinşi copiind, vor susţine examenul abia anul viitor. Sursa Publika cu VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *