Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei

Unica institutie de invatamant superior in care se imbina armonios activitatile de instruire universitara si postuniversitara, cercetarea stiintifica, inovare si cultura

 • Fondată la 23 aprilie 2007 prin Decretul Preşedintelui RM.
 • Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare a AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi Întreprinderea de Stat „Preventoriul” în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
 • Beneficiază de prestaţia academică a cadrelor didactice pasionate de o certă valoare ştiinţifică, profesori, doctori, doctori habilitaţi, academicieni.
 • Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3, Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).

OFERTA EDUCATIONALA
Sistem de învăţământ superior compatibil cu sistemul educaţional european, structurat în trei cicluri succesive de studii:  Licentă, Masterat, Doctorat.

CICLUL  I (Licenţă)
Durata studiilor: 3 ani
CICLUL  II (Masterat)
Durata studiilor: 2 ani
CICLUL  III (Doctorat)
Durata studiilor:  3 ani – frecvenţă la zi; 4 ani – frecvenţă redusă
Facultatea Ştiinţe Exacte – 19 institute de cercetare din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei abilitate cu activitate de doctorat
– 63 specialităţi ştiinţifice
– 156 conducători de doctorat
– 18 consilii ştiinţifice
– Fizică
– Chimie
– Matematică
– Informatică
– Fizică
– Chimie
– Matematică şi Informatică
– Informatică aplicată
Facultatea Ştiinţe ale Naturii
– Biologie
– Biologie moleculară
– Ecologie
– Geografie
– Biologie
– Biologie Moleculară
– Ştiinţe ale Mediului
– Bioeconomie și economie ecologică
– Dezvoltare regională și rurală
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
– Filozofie
– Limba şi literatura română
– Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
– Securitate naţională
– Comunicare și mediere interculturală
– Lingvistica contrastivă în context multilingv
Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin în limita locurilor disponibile. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE PENTRU ABSOLVENTII:

Facultăţii Ştiinţe Exacte – laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.
Facultăţii Ştiinţe ale Naturii – centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.
Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice – structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

Zece argumente importante pentru a face studii la UnASM

 • Oferte educationale performante
 • Instruire prin cercetare
 • Potential intelectual inalt
 • Studii gratuite
 • Multidisciplinaritate
 • Studierea a doua limbi moderne 
 • Burse de studii in strainatate
 • Oportunitati reale de angajare in campul muncii
 • Aptitudini de elaborare si management a proiectelor de inovare (incubatorul UnASM) 
 • Baza tehnico-materiala moderna (retele performante de calculatoare, platforma educationala e-learning, sali de curs, seminare, videoconferinte, laboratoare de instruire si cercetare moderne, sali de sport: tenis de masa, fitness, baschet etc.)

Impreuna cu noi veti realiza proiecte de succes!

ZIUA UŞILOR DESCHISE
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei îşi aşteaptă vizitatorii la 11 mai 2014, înregistrarea: ora 900 .

Fii student pentru o zi in Universitatea noastra!

Adresa: str. Academiei, 3/2, Chişinău, MD – 2028
Tel: (+37322)738016; (+37322)737442
E-mail tutoriat.unasm@gmail.com
Webedu.asm.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *