UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Investițiile în educație au adus dintotdeauna doar reușite și succese persoanelor care împărtășesc această idee, iar dacă și tu ești printre ei și domeniul în care dorești să te dezvolți ține de MEDICINĂ sau FARMACIE – fii sigur că ai luat cea mai corectă decizie în acest moment important al vieții tale! Unele dintre cele mai solicitate profesii în vremuri de pace sau de război, ne convingem de-a lungul istoriei omenirii, rămân a fi cele de medic, farmacist, asistent medical ș.a.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” îți oferă o gamă largă de programe de studii, iar tu îl poți alege pe cel în care te regăsești și îți dorești să perseverezi continuu. Așadar, dacă ești determinat să devii un medic bun sau un farmacist erudit, te invităm să trăiești această experiență inedită la USMF Nicolae Testemițanu.

De ce ar trebui să optezi pentru USMF „Nicolae Testemițanu”? 

  • Este unica universitate din țară care formează specialiști cu studii superioare pentru sistemul național de sănătate și pentru alte state;   
  • are o experiență de 76 de ani în instruirea a peste 47 de mii de medici și farmaciști;
  • este una dintre cele mai prestigioase universități din republică ce îți oferă studii de calitate europeană, fiind acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală;
  • oferă condiții excelente de studii, cercetare și de cazare; 
  • creează numeroase posibilități de afirmare și dezvoltare profesională și personală, propune programe de mobilitate academică;
  • oferă acces gratuit la cele mai valoroase resurse informaționale de profil.

Pentru anul universitar 2022-2023, îți propunem următoarea ofertă educațională:

– studii superioare de licență la specialitățile/programele:

Optometrie (4 ani)


Asistență medicală generală (4 ani);


Sănătate publică (4 ani);


Tehnologie radiologică (4 ani).


Fiziokinetoterapie și reabilitare


–   studii superioare integrate la specialitățile/programele:

Medicină (6 ani);


Stomatologie (5 ani);

Farmacie (5 ani)


Studii superioare de master (2 ani) la specialitățile/programele:

Management în sănătate publică

Tehnologii moleculare în sănătate (masterat științific)

Nutriție umană

Optometrie clinică

Sănătate mintală publicăMedicus – Ediția specială a publicației USMF


Toate programele de studii sunt acreditate și autorizate la nivel național, iar programul Stomatologie este acreditat și de Consiliul Dentar din California, SUA. 

Instruirea se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză și este asigurată de peste 1200 de cadre științifico-didactice și didactice, printre care academicieni, doctori habilitați și doctori în științe.

Universitatea oferă condiții optime de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, centre și laboratoare de cercetare utilate modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a.

Un rol important în pregătirea specialiștilor îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde studenții își dezvoltă competențe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități practice cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale. Grație parteneriatelor externe, studenții beneficiază de diverse programe internaționale de mobilitate academică, fapt ce permite efectuarea stagiilor în instituții și clinici medicale de peste hotare. 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) îți oferă servicii informaționale moderne: acces la resurse documentare prin împrumut de publicații la domiciliu și în 3 săli de lectură, precum și în săli pentru lucru în grup, dar și acces la baze de date și programe interactive în două centre de informare.

Actualmente, la Universitate învață 5700 de studenţi din Republica Moldova şi din alte 35 de ţări ale lumii. Aici îți vei trăi frumos anii de studenție devenind membru al Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină! Organizația, ce promovează interesele studenților și desfășoară diverse evenimente științifice, socioculturale și sportive, este un model pentru alte asociații similare, deoarece mediciniștii demonstrează că sunt cei mai buni în toate!

Te așteptăm cu drag la USMF „Nicolae Testemițanu” să-ți realizezi aspirațiile!

Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi site-ul https://admitere.usmf.md și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău,

tel.: 022 242 391, 022 205 153, admiterea@usmf.md