Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a făcut publice rezultatele finale ale concursului de admitere 2018.

Mai multe informații, inclusiv ordinele de înmatriculare, pot fi accesate mai jos

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 06 – 17 august 2018.

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de BUGET, conform specialității și categoriei de concurs

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de ÎN BAZĂ DE CONTRACT, conform specialității și categoriei de concurs

ORDINUL de înmatriculare la anul I de studii (2018-2019) la locurile cu finanțare bugetară

ORDINUL de înmatriculare la anul de studii compensator (2018-2019)

ORDINUL cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere la locurile în bază de contract

ORDINUL cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere la locurile în bază de contract la anul de studii compensator (2018-2019)

Încheierea contractelor se va face în perioada 06-17 august 2018, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: Luni-Vineri, 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

  1. Buletinul de identitate (original şi copie)
  2. Recipisa

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie)

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” din 17 mai 2018:

SpecialitateaMărimea taxei, lei
Medicină30.100
Farmacie30.500
Stomatologie31.700
Optometrie32.200
Asistenţă medicală generală19.300

Studenţii anului I, înmatriculaţi la facultatea Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie,Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

Astfel, la etapa finală de concurs, atât pentru locurile cu finanțare bugetară, cât şi pentru cele în bază de contract, au participat doar acei candidați care au depus actele în original, până în data de 2 august curent. În total, au promovat concursul 760 de candidați, dintre care 489 au optat pentru specialitatea Medicină, 141 – pentru Stomatologie,  76 – pentru Farmacie, 15 – pentru Medicină preventivă, 21 – pentru Optometrie și 18 de tineri au ales Asistența medicală generală.

Candidaţii admişi la studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii, în perioada 6-17 august 2018, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (bir. 113). Taxele de studii se vor achita integral (100%).

Aducem sincere felicitări tuturor celor care au trecut cu brio concursul final de admitere și îi invităm la ceremonia oficială de înmatriculare a studenților la USMF „Nicolae Testemiţanu”, care va avea loc în data de 30 august 2018, în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac” (str. Puşkin, 21),  ora 10:30.