Astăzi, 7 august, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost publicate on-line rezultatele intermediare ale concursului de admitere pentru anul de studii 2020-2021.

Astfel, pentru a participa la concursul final de admitere, candidații urmează să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor (inclusiv actul de studii în original, cu anexa acestuia), în perioada 8-18 august 2020. De notat că acei candidați, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar, cu siguranță, doresc să participe în concursul final, trebuie să aplice actele în original, în termenele stabilite.

La depunerea actelor în original, suplimentar la cele menționate în art. 22 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență și integrate(ciclul I și II) la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul universitar 2020-2021, candidatul va prezenta 4 fotografii 3 x 4 cm. tip, buletinul de identitate și trei copii ale buletinului (pașaportului).

Pentru a depune actele în original, în perioada 8-18 august, candidații urmează să se programeze la numerele de telefon: 022 205 200 sau 032 205 200, în vederea respectării măsurilor de prevenire a infecției cu noul tip de coronavirus.

Prezentarea actelor se va face personal, pe baza buletinului de identitate (pașaportului) în original. Depunerea documentelor în original poate fi efectuată, în numele candidatului, de o altă persoană, pe bază de procură.

Menționăm că neprezentarea originalelor actelor, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul intermediar de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”, precum și la imposibilitatea de a participa la concursul final de admitere.

Reamintim că USMF „Nicolae Testemițanu” oferă cetățenilor moldoveni, pentru noul an universitar, 440 de locuri pentru studii superioare de licență (ciclul I) și studii integrate (ciclul I și ciclul II) cu finanțare bugetară, cu 35 mai multe comparativ cu anul trecut. Din numărul total de locuri bugetare prevăzute pentru candidații autohtoni, 380 sunt destinate pentru programul Medicină, 15 pentru Sănătate publică, câte 10 – pentru Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală și Tehnologie radiologică și, respectiv, 5 – pentru Optometrie. De menționat că din acestea, 25 de locuri cu finanțare bugetară sunt repartizate pentru candidații din raioanele de est ale republicii: Medicină – 21, Stomatologie și Farmacie – câte 2 locuri.

De asemenea, numărul locurilor în bază de contract a fost majorat de la 342 la 596, în conformitate cu deciziile organelor de conducere ale Universității, reieșind din faptul că, din cauza pandemiei, în acest an, vor fi admiși mai puțini studenți internaționali. Astfel, pentru candidații autohtoni, la capitolul studii în bază de contract, cu taxă de studii, locurile au fost distribuite în modul următor: Medicină – 230, Stomatologie – 166, Farmacie – 140, Asistență medicală generală – 20, câte 15 – pentru Sănătate publică și Optometrie și 10 locuri pentru Tehnologie radiologică.

Gheorghe Harea, secretar responsabil adjunct al Comisiei de admitere, a specificat că, din numărul total de 1625 de dosare acceptate pentru concurs, 1302 de concurenți (80,1%) au participat în competiție în baza diplomei de bacalaureat, 238 (14,7%) – în baza diplomei de studii profesionale, 42 de candidaţi (2,6%) au participat la concurs în baza atestatelor de studii medii de cultură generală și 43 de candidaţi (2,6%) – în baza diplomelor de licență/studii superioare.

Cei mai mulți candidați au optat pentru programul Stomatologie, concursul la locurile bugetare fiind de 42,7 persoane pentru un loc, urmat de specialitatea Farmacie, unde concursul a fost de 15,7 candidați/loc și Optometrie – 5,4 candidați/loc.

În premieră, în anul curent au fost alocate și 20 de locuri pentru studii superioare de masterat (ciclul II), cu finanțare de la bugetul de stat.  La programul de studii de masterat științific Tehnologii moleculare în sănătate, potrivit rezultatelor intermediare, au fost ocupate 3 locuri de studii cu finanțare de la buget și 5 – cu achitarea taxei de studii. La studii de masterat în Managementul sănătății publice au fost admise 20 de persoane la locurile cu finanțare bugetară și 26 – prin contract.

© USMF citește mai mult pe https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-anuntat-rezultatele-intermediare-ale-concursului-de-admitere