Rezultatele concursului intermediar nu reprezintă ordine de înmatriculare. Candidații declarați admiși, care au depus dosarele în copii, trebuie să depună originalele documentelor la USMF „Nicolae Testemițanu” până pe data de 02 august 2018, în caz contrar vor pierde locul obținut.

Rezultatele concursului final de admitere pot să difere de rezultatele concursului intermediar, astfel candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună documentele menționate în art. 22 în original, până în data de 02 august 2018.

LISTA persoanelor care au promovat concursul INTERMEDIAR la locurile în bază de BUGET, conform specialității și categoriei de concurs

LISTA persoanelor care au promovat concursul INTERMEDIAR la locurile în bază de ÎN BAZĂ DE CONTRACT, conform specialității și categoriei de concurs

ORDINUL de aprobare a listelor persoanelor care au promovat concursul intermediar la locurile cu finanțare bugetară

ORDINUL de aprobare a listelor persoanelor care au promovat concursul intermediar la locurile cu în bază de contract

Depunerea actelor în original: 30 iulie – 02 august 2018

09:00-17:00

Pauză: 13:00-14:00

***

ÎN ATENŢIA ABITURIENŢILOR

Pentru a participa la concursul definitiv de admitere atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii, este obligatorie depunerea actelor în original până la 02 august 2018.

Persoanele, care nu vor prezenta actele în original până la data de 02 august 2018 vor fi excluse din lista participanţilor la concursul definitiv de admitere, atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

***

Neprezentarea în termenul stabilit a actelor în original, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului obţinut și la pierderea posibilității de participare în concursul final.

***

ÎN ATENŢIA ABITURIENŢILOR

Pentru participarea la concursul definitiv de admitere, este obligatorie prezentarea, în perioada 30.07 – 02.08.2018, a tuturor actelor în original – actului de studii, cu anexa respectivă, certificatului medical tip (nr. 086/e), diplomelor de participare la olimpiade, concursuri, altor adeverinţe, certificate şi acte, depuse la Comisia de admitere.