Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Calitate, excelență și performanță! Medicina este cea mai nobilă artă

În această perioadă ne-am convins, mai mult ca niciodată, că cele mai valoroase profesii sunt cea de medic, asistent medical și farmacist – cei care salvează omenirea pe timp de pace și de război. Asemenea specialiști sunt indispensabili pentru societate, iar Tu poți fi unul dintre ei!

Vino la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru a-ți transforma visul în realitate.

Procesul de admitere în acest an la USMF „Nicolae Testemițanu” va avea loc în perioada 27 iulie-4 august, iar dosarele de concurs, la prima etapă, vor fi depuse on-line. Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 7 august 2020. Depunerea documentelor în original va avea loc în perioada 8-18 august, iar rezultatele finale vor fi anunțate în data de 20 august 2020.

Oferta educațională a Universității, pentru anul universitar 2020-2021, cuprinde:

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ LA PROGRAMELE:

  • Optometrie (4 ani);
  • Asistență medicală generală (4 ani);
  • Sănătate publică (4 ani);
  • Tehnologie radiologică (4 ani).

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE LA PROGRAMELE:

  • Medicină (6 ani);
  • Stomatologie (5 ani);
  • Farmacie (5 ani).

STUDII DE MASTERAT ȘTIINȚIFIC (CICLUL II UNIVERSITAR):

  • Tehnologii moleculare în sănătate (2 ani).

 

Toate programele de studii sunt acreditate la nivel național, iar cea mai importantă performanță a fost obținerea, în anul 2019, a acreditării instituționale internaționale, conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală. Totodată, programul Stomatologie a fost acreditat și de Consiliul Dentar din California, SUA.

Procesul de instruire se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de cca 1200 de cadre științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe) și didactice.

Universitatea oferă condiții optime de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, laboratoare de cercetare utilate modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a.

Un rol important în pregătirea viitorilor specialiști îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde mediciniștii obțin dexterități de comunicare cu pacienții şi își formează abilități practice, cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne și condiții optime pentru studiu și cercetare. Veți beneficia de acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu și în trei săli de lectură, precum și de acces la baze de date și programe interactive – în șase centre de informare.

Prin intermediul programelor internaționale de mobilitate academică, Universitatea crează oportunități de a efectua stagii în instituții și clinici medicale de peste hotare.

Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale.

Pe lângă posibilitatea de a studia specialitatea dorită, aici te vei bucura, din plin, și de farmecul anilor de studenţie. Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, socioculturale, sportive ș.a.

Actualmente, la Universitate învață 5800 de studenţi și 1300 de medici-rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 33 de ţări ale lumii.

În același timp, vă informăm că taxele de studii pentru anul universitar 2020-2021 au rămas neschimbate.

Totodată, candidații care vor dori să aplice la concursul de admitere trebuie dețină un set de acte, printre care este necesară diploma de studii, cererea de înscriere la concurs, 4 fotografii 3 x 4 cm, diplome de la concursurile școlare și altele.

Pentru orice întrebare legată de procesul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”, vă rugăm să contactați Comisia de admitere la nr. tel: 022 205-153, 022 242-391,  la adresa de e-mail admiterea@usmf.md sau accesați: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii

Și tu poți deveni membru al marii familii USMF „Nicolae Testemițanu”!

Ia decizia corectă astăzi pentru viitorul tău de mâine!  Devino ceea ce îți dorești să fii!

 Te așteptăm

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău,
tel.: 022 242 391, 022 205 153, admiterea@usmf.md