Administrația Universității Tehnice a Moldovei, în persoana rectorului Viorel BOSTAN, și Direcția TIC, șef – Dinu ȚURCANU, au negociat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC (ATIC) transmiterea în comodat a 16 calculatoare Apple MAC către noile săli de studii PBL (Problem Based Learning) inaugurate recent la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, programul de studii „Ingineria Software”.

Cu dotări performante în grafică, stocare, expansiune, conexiune wireless de mare viteză, noile MAC-uri completează perfect designul dedicat unui mediu de învățare inovativ în una din cele 3 săli PBL din cadrul FCIM – aula Beta, 3-113.

Menite să impulsioneze efortul tinerilor concentrat pe partea practică de învățare, explorarea din diverse perspective, colectarea datelor și sintetizarea soluțiilor, dar și lucrul în echipă asupra proiectelor, noile calculatoare vor fi implementate la cursurile reproiectate în baza conceptului de învățare bazată pe probleme: „Programarea calculatoarelor”, „Proiectarea conceptuală a unei aplicații IT”, „Structuri de date și algoritmi”, „Arhitectura calculatoarelor”, predate în limba engleză la anul I.

Studenții și profesorii antrenați în procesul de studii asistat de noile MAC-uri, exprimă sincere mulțumiri ATIC, în persoana directorului executiv Ana CHIRIȚĂ, pentru contribuția importantă la formarea noilor specialiști.