Liceeni și elevi ai colegiilor, captivați de magia cifrelor și logica matematică, dar și cei înfrățiți cu fantezia și creația, arta desenului și culorile curcubeului, au dat curs invitației Universității Tehnice a Moldovei și în data de 24 martie 2018 s-au prezentat la olimpiadele republicane de matematică și desen, organizate de UTM.

Tradițional, în cadrul părții festive a evenimentului, participanții au fost salutați cu căldură și tratați cu bunăvoință de către dr. hab., prof.univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, decanii Ion BALMUȘ (FCIM) și Victor POGORA (FEIE), prodecanul FCIM Radu MELNIC, secretar responsabil al Comisiei de admitere, care le-au oferit informații utile despre istoria celei mai mari instituții din țara noastră, care pregătește ingineri licențiați în  64 de specialități, i-au familiarizat cu organizarea procesului didactic la facultăți, posibilitățile de afirmare a studenţilor pe tărâmul științific și social-cultural-sportiv, activitatea bibliotecii, condiţiile de alimentare în cantinele studențești, de cazare şi trai în cămine şi i-au invitat să-şi continue studiile la unica universitate de profil tehnic-ingineresc din RM, menționând că pentru a alege corect facultatea, fiecare trebuie să mediteze și asupra oportunităţilor de angajare în câmpul muncii după finisarea studiilor.Or, în condiţiile actuale de relansare a economiei, pe piaţa muncii sunt solicitaţi tot mai mulţi ingineri în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, industriei alimentelor, TIC, mecanicii  şi transporturilor, industriei fashion şi poligrafice, construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, energeticii şi electromecanicii, economiei, contabilității, marchetingului și managementului.

Clipa astrală a festivității a constituit-o înmânarea la 50 de liceeni a Diplomelor de participare și a suvenirelor corporative, care în ajun au trăit din plin emoții pozitive, încadrându-se în proiectul derulat în premieră la UTM cu genericul „Student pentru o zi”.

Elevii prezenți în sală au fost informați că în perioada imediat următoare, în data de 31 martie 2018, în campusul universitar Râşcani din str. Studenților, 9/7, blocul de studii nr. 3, între orele 9.30-13.30, va urma și Olimpiada Tehnică Republicană la următoarele discipline: fizică, informatică și chimie.

Până la 14 aprilie 2018 continuă şi recepţionarea lucrărilor (mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/9, bir. 5-P3) pentru concursul de creație al UTM „Tânărul creator – 2017”, organizat pentru elevii claselor superioare ai şcolilor, liceelor şi colegiilor în domeniile „Creativitatea tehnică” (aparate, mecanisme, machete, scheme etc. şi „Creativitatea artistică: arhitectură, design, desen artistic, pictură, sculptură” (desene, schiţe, planşe, concepte etc.)

Învingătorii norocoși ai olimpiadei vor beneficia de facilităţi la înmatriculare la Universitatea Tehnică a Moldovei, conform prevederilor Regulamentului de admitere.

În fiecare sâmbătă, în campusurile Râșcani și Botanica ale UTM, între orele 10.00 -12.00, profesorii universitari continuă pregătirea gratuită a elevilor din licee pentru examenele de bacalaureat la disciplinele de studiu matematică, informatică și desen artistic. Detalii pe utm.md