Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+.

Agrocampus Ouest oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat ai Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).

Dosarele pot fi depuse doar în limba engleză, până la 7 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.

Calendar concurs selecție:

21.10.2019-04.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

07.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FTA).

07.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

08.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală.

Persoane de contact:
Serviciul relații internaționale UTM
Cristina Popovici, conf. univ., dr.
Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Responsabil relații internaționale FTA
Eugenia Covaliov, lect., dr.
Email: eugenia.boaghi@toap.utm.md