Universitatea Tehnică a Moldovei organizează a V-a Conferinţă Internaţională „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” – ICTEI-2015

În perioada 20-23 mai 2015 în incinta Facultăţii de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii” a Universității Tehnice a Moldovei, se vor desfăşura lucrările celei de a V-a Conferinţe Internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”.

utm

Conferinţa va întruni savanţi, ingineri, producători şi utilizatori de pretutindeni, care activează în cele mai dinamice domenii ale ştiinţei şi tehnicii – comunicaţiile, electronica şi informatica. Scopul este de a prezenta cele mai recente realizări în domeniile nominalizate, a efectua un schimb de informaţii şi a stabili relaţii multilaterale în vederea integrării activităţilor în cercetare, educaţie, producţie etc.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi implementări în următoarele domenii:

 1. Reţele şi tehnologii de telecomunicaţii.
 2. Dispozitive şi sisteme electronice, optoelectronice, fotonice şi informaţionale.
 3. Materiale, componente şi dispozitive în electronică şi comunicaţii.
 4. Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor.
 5. Microsisteme electromecanice şi robotica.
 6. Procesarea informaţiei şi produse soft.
 7. Metrologia şi tehnica măsurărilor.
 8. Tehnologii spaţiale.
 9. Tehnologii informaţionale în medicină şi dispozitive pentru medicină.
 10. Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică.
 11. Tehnologii moderne de instruire în învăţământul universitar.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta Facultăţii de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii a UTM din bd. Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, Republica Moldova.

ICTEI 2015 este organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei şi se desfăşoară sub egida: Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Societăţii fizicienilor din Moldova.

Co-organizatori: Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Institutul Mixt Pentru Cercetare Nucleară, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, RENAM Association (Research and Educational Networking Association of Moldova).

Detalii – pe site-ul oficial al Conferinţei ICTEI-2015 http://www.ictei.utm.md/