UTM în colaborare cu PNUD Moldova a organizat în data de 11 decembrie 2017 un atelier național de lucru cu genericul „Sistem autonom de irigare integrat cu monitorizare și comandă la distanță cu instalații de conversie a energiilor regenerabile – eoliană, solară, hidraulică”.

Făcând o retrospectivă a perioadei 20.11.2015 – 19.12.2017, coordonatorul proiectului, academicianul Ion BOSTAN, a menționat următoarele realizări în cadrul proiectului: identificarea potențialului energetic eolian, solar și hidraulic al Republicii Moldova, în special în zona geografică de amplasare a terenului supus irigării; analiza comparativă a eficienței conversiei energiei regenerabile cu utilizarea instalațiilor de conversie a energiei eoliene, solare sau hidraulice în zona amplasării terenului agricol; argumentarea selectării instalației/instalațiilor de conversie a energiei regenerabile pentru zona concretă de amplasare a terenului agricol; eficientizarea procesului de irigare privind reducerea consumului de apă respectând normele agrotehnice utilizând irigarea prin picurare și microaspersiune cu microsprinclere; elaborarea subsistemelor de monitorizare senzorială a parametrilor agrotehnci și de comandă a procesului de irigare la distanță.

Proiectul se caracterizează prin mai multe soluţii tehnice creative și inovative: grație energiei regenerabile eoliane, solară sau hidraulică, convertite în energie electrică, sunt complementate capacitățile rețelelor electrice existente pentru o exploatare mai eficientă a sistemului de irigare; parametrii agrotehnici ai terenului agricol s unt monitorizaţi încontinuu de un bloc de senzori multifuncţionali; procesul de irigare este dirijat la distanţă prin tehnologii de comunicare ultramoderne.

Datorită sructurii interdisciplinare a proiectului, din echipa au făcut parte cercetători, ingineri și doctoranzi din domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică și electromecanică, electronică, automatizări și comunicații. Instalațiile de conversie a energiilor regenerabile propuse pentru alimentare cu energie electrică a sistemului de irigare au fost elaborate la Universitatea Tehnică a Moldovei și corespund prevederilor Legii RM privind promovarea utilizării resurselor regenerabile și recomandărilor Comitetului Regiunilor UE.

Componentele subsistemelor proiectului – pompele hidraulice, supapele de dirijare a fluxului de apă pentru irigare, elementele electronice și accesoriile etc. – au fost selectate în baza analizei: prețul de cost – accesibilitate la procurare-fiabilitate.

Detalii pe UTM.md