Interviu pentru cu Victoria Melnic, rector Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) este una din cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară, dar şi unica instituţie de stat în domeniul învăţământului artistic superior din Republica Moldova.

Pe parcursul celor circa 70 de ani de existenșă instituţia noastră a evoluat considerabil, s-a dezvoltat cantitativ și calitativ, devenind un adevărat catalizator al dezvoltării domeniului cultural-artistic şi spiritual al ţării noastre. În toți acești ani AMTAP a reuşit să facă faţă tuturor exigenţelor şi provocărilor, adaptându-se diferitelor timpuri și condiții, păstrând însă mereu spiritul creativității și valorii artistice.


Ce misiune işi asumă AMTAP în procesul de educaţie din Moldova?

Astăzi AMTAP este un important for artistic, ştiinţific şi educativ având misiunea în:

  • educarea viitoarei elite artistice a ţării;
  • formarea profesională avansată a specialiştilor calificaţi cu studii superioare pentru domeniile muzicii, artei teatrale, coregrafice, multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi culturologiei;
  • pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera culturii şi artelor;
  • dezvoltarea multilaterală a personalităţii studenţilor prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;
  • formarea sensibilităţii faţă de valorile etice şi estetice general umane;
  • stimularea capacităţilor intelectuale, a expresivităţii afective şi abilităţilor practice ale studenţilor;
  • promovarea şi dezvoltarea culturii naţionale prin întreaga activitate de interpretare, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică a profesorilor şi studenţilor în domeniile muzicii, artelor plastice şi teatrului;.
  • cultivarea şi dezvoltarea simţului estetic, gustului pentru frumosul şi autenticul artistic.

 

Procesul didactic din AMTAP, fiind orientat spre educarea unor personalităţi artistice, este foarte individualizat. El presupune nu doar transmiterea informaţiilor de la profesor la student, ci în primul rând formarea şi modelarea unor atitudini, a unor abordări creative, netradiţionale. Noi pregătim specialişti cu valoare de unicat şi din acest motiv profesorii noştri trebuie să găsească „cheia” pentru fiecare student în parte ţinând cont de talentul fiecăruia, de caracterul şi de specificul personalităţii lui, dar şi de programul studiat.
Rezultatul final al acestui proces didactic este apreciat de specialiştii de la catedră, dar şi de public, examenele la disciplinile de specialitate fiind de regulă deschise şi realizate în formă de concerte, spectacole, expoziţii cu acces liber al tuturor doritorilor.

 

Ce metode alternative de testare a cunoştinţelor practicaţi în instituţia Dvs?

În afară de examenele de curs şi de licenţă petrecute în forme specifice cu accesul publicului AMTAP organizează permanent numeroase concerte ale claselor, ale catedrelor, spectacole, recitaluri, expoziţii în sălile din instituţie, dar şi în teatre, la filarmonică, în galeriile din oraş.

Admiterea la AMTAP se face în baza probelor de concurs care au menirea de a depista talentul și de a-i permite să se manifeste din plin. La admiterea contează creativitatea, artistismul,spontaneitatea, sinceritatea și firescul. Profesorii vor întregi toate acestea cu măiestrie și profesionalism, astfel ca la absolvire să ne bucurăm de prestația unor artiști veritabili care vor culege binemeritat laurii succesului și vor fi aclamați de public.

 

Ce personalităţi din republică au absolvit instituţia Dvs.?

Din anul 1940 şi până în prezent am educat circa 70 de promoţii sau circa 12 mii și jumătate de artişti și oameni de creație care astăzi activează cu succes nu doar în ţară, ci şi departe de hotarele ei, pe toate meridianele globului, promovând tradiţiile Alma Mater şi făcând faţă concurenţei. Printre absolvenţii noştri se numără mulţi laureaţi ai concursurilor internaţionale, artişti ai poporului, maeştri în artă, nume notorii ale artei şi culturii naţionale, mulţi dintre care au activat şi activează la Academia de muzică, teatru şi arte plastice: Tamara Ceban, Serghei Lunchevici, Veniamin Apostol, Victor Ciutac, Ion Aldea-Teodorovici, Mihai Munteanu, Maria Bieşu, Vladimir Dragoş, Eugen Doga, Sofia Rotaru, Vitalie Rusu, Svetlana Toma, Mihai Curagău, Ion Josan, Simion Duja, Anatol Chiriac, Anastasia Lazariuc, Ştefan Petrache, Gheorghe Mustea, Ghenadie Ciobanu, Marian Stârcea, Nicolae Botgros, Tudor Chiriac, Lidia Panfil, Valentin Dânga, Constantin Moscovici, Iurie Matei, Valeriu Jabinschi, Iurie Mahovici, Ilona Stepan, Vladimir Andrieş, Anatol Lapicus, Victoria Bucun, Andrei Litvinov, Nelly Ciobanu, Geta Burlacu, Nicoleta Esinencu, Ilian Gârneţ şi mulţi mulţi alţii care fac cinste şcolii şi ţării şi constituie mândria noastră.

Sursa: www.admiterea.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *