Astfel, la etapa iniţială vor fi constituite cinci Centre de excelenţă în învăţământul profesional tehnic în domenii precum: construcţii, transporturi, servicii şi prelucrarea alimentelor, informatică şi tehnologii informaţionale, industrie uşoară, anunta Realitatea.

Acţiunea va contribui la raţionalizarea mijloacelor financiare prin redistribuirea acestora în conformitate cu programele de formare profesională orientate spre performanţe, şi nu pe întreţinerea unor infrastructuri care nu pot face faţă cerinţelor minime de pregătire a forţei de muncă calificată.

Amintim că această decizie se înscrie în şirul de măsuri pentru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţământului profesional tehnic, conform căruia până în anul 2016 urmează a fi instituite zece Centre de excelenţă pe zece domenii prioritare ale economiei naţionale.