Zeci de tineri nerăbdători să înceapă viața de student s-au adunat astăzi la Universitatea Tehnică a Moldovei, care si-a deschis ușile pentru elevii claselor absolvente din licee, şcoli medii, colegii şi şcoli profesionale din RM.

Informându-se despre facultățile și specialitățile UTM, viitorii studenți și-au putut încerca puterile la matematică şi desenul artistic, participând la Olimpiada Tehnică, ai căror câștigători vor obține un an de studii gratuit la UTM.

Salutând participanţii, rectorul UTM,  prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat corpul profesoral prezent în sală şi a invitat viitorii absolvenţi ai liceelor să-şi continue studiile la UTM, menționând că pentru a alege corect facultatea, trebuie să mediteze asupra oportunităţilor de angajare în câmpul muncii după finisarea studiilor. În condiţiile relansării economiei RM, pe piaţa muncii vor fi solicitaţi tot mai mulţi ingineri în domeniile TIC, electronicii şi telecomunicaţiilor, mecanicii  şi transporturilor, industriei alimentelor, industriei textile şi poligrafice, energeticii şi electromecanicii, construcţiilor şi urbanism.

Conf. univ., dr. Valentin Amariei, prorector, conf. univ., dr. ANATOLIE POPUȘOI, şef Departament Educaţie Fizică și Sport, studenta FTP Ana Maria CÎRJA, preşedintele Senatului studenţesc, studenta FUA Sanda ŞERŞUN, preşedintele BEST-Chişinău, conf. univ., dr. Gheorghe CEBAN, şef Secţie informare, orientare profesională şi formare contingent studenţi, i-au informat pe cei prezenţi despre organizarea procesului didactic la UTM, posibilitățile de afirmare a studenţilor pe tărâmul social-cultural-sportiv, condiţiile de cazare şi trai în cămin.

Elevii au fost informați despre faptul că în perioada imediat următoare va urma și Olimpiada Tehnică la fizică, informatică, chimie (1 aprilie 2017, campusul universitar Râşcani din str. Studenților, 9/7, blocul de studii nr. 3, între orele 9.30-13.30). Iar cei mai buni profesori ai UTM invită elevii la cursuri gratuite de pregătire pentru examenele de bacalaureat, care au loc în fiecare sâmbătă, până pe data de 27 mai 2017, după cum urmează: matematica (bd. Dacia, 39, bl. 9, aula 212 și str. Studenților 9/8, bl.6, aula 6-2, orele 10.00-12.00), fizica (bd. Ştefan cel Mare, 168, bl. 1, aula 101, orele 13.00-15.00), chimia (str. 31 august 1989, 78, bl. 2, aula 327, orele 10.00-12.00), informatica (str. Studenţilor 9/7, bl. 3, aula 101, orele 10.00-12.00), desen (bd. Dacia, 39, bl. 9 UTM, aula 132 și str. Studenţilor 9/8, bl. 6, aula 408, orele 9.00-12.00).

Până la 15 aprilie 2017 continuă şi recepţionarea  lucrărilor (mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/9, bir. 5-P3) pentru concursul de creație al UTM „Tânărul creator – 2017”, organizat pentru elevii claselor superioare ai şcolilor, liceelor şi colegiilor în domeniile „Creativitatea tehnică” (aparate, mecanisme, machete, scheme etc.) şi „Creativitatea artistică: arhitectură, design, desen artistic, pictură, sculptură” (desene, schiţe, planşe, concepte etc.)

http://utm.md/blog/zilele-usilor-deschise-la-utm-au-demarat-cu-olimpiade-la-matematica-si-desen/