Lista instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Rector: CIOCANU Gheorghe
mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60
tel: +(373 22) 57-74-01
www.usm.md

Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă
Rector: GROSU Mihai
MD-2069, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1
tel: +(373 22) 74-54-14, +(373 22) 74-33-03
www.upsc.md

Universitatea Tehnică a Moldovei
Rector: BOSTAN Ion
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168
tel: +(373 22) 23-78-61
www.utm.md

Academia de Studii Economice din Moldova
Rector: BELOSTECINIC Grigore
MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 51
tel: +(373 22) 22-41-28
www.ase.md

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
Rector: POPA Gheorghe
MD-2131, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38
tel: +(373-231) 2-30-66
www.usb.md

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău)
Rector: CALMUŢCHI Laurenţiu
MD-2069, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 5
tel: +(373 22) 75-49-24
www.ust.md

Universitatea de Stat din Comrat
Rector: ZAHARIA Serghei
MD-3800, or. Comrat, str. Galaţan, 17
tel: +(373-298) 2-43-45
www.kdu.md

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Rector: MANOLACHE Veaceslav
MD-2024, mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1
tel: +(373 22) 49-40-81, +(373 22) 49-41-82
www.usefs.md

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”
Rector: ABABII Ion
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165
tel: +(373 22) 24-17-48, +(373 22) 24-34-08
www.usmf.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rector: CIMPOIEŞ Gheorghe
MD-2049, mun. Chişinău, str.Mirceşti, 44
tel: +(373 22) 31-22-58
www.uasm.md

Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
Rector: CARP Simion
MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 21
tel: +(373 22) 22-97-27, +(373 22) 73-50-97
www.academy.police.md

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Rector: BENIUC Valentin
MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 54
tel: +(373 22) 21-09-62
www.irim.md

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Rector: MELNIC Victoria
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87
tel: +(373 22) 22-19-49
www.amtap.md

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Rector: GHERBOVEI Nicolae
MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 21
tel: +(373 22) 54-51-60, +(373 22) 54-51-53
www.army.md

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Rector: POPA Andrei
MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
tel: +(373-299) 2-24-81
www.usch.md

Universitatea de Stat din Taraclia
Rector: CERVENCOV Nicolae
MD-7400, or. Taraclia, str. Păcii, 4
tel: +(373-294) 2-49-06

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rector: DUCA Maria
MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 3/2
tel: +(373 22) 73-74-44, +(373 22) 73-80-16
www.edu.asm.md
www.mrda.md/asmu

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Rector: GALBEN Andrei
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52
tel: +(373 22) 22-00-29
www.ulim.md

Institutul Internaţional de Management “IMI – NOVA”
Rector: RAILEAN Valentin
MD-2043, or. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1
tel: +(373 22) 56-85-36
www.imi-nova.md

Universitatea “Perspectiva – INT”
Rector: ODINEŢ Rodica
MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
tel: +(373 22) 74-79-58
www.perspectiva.md

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Rector: MALECA Tudor
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8
tel: +(373 22) 54-91-24
www.uccm.md

Universitatea Slavonă
Rector: MLECICO Tatiana
MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1
tel: +(373 22) 43-03-81
www.surm.md

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene
Rector: COJOCARU Victoria
MD-2025, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, et.3
tel: +(373 22) 74-94-86, +(373 22) 74-99-13

Universitatea de Studii Europene din Moldova
Rector: SEDLEŢCHI Iurie
MD-2024, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1
tel: +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27
www.usem.md

Universitatea “Şcoala Antropologică Superioară”
Rector: RABINOVICI Roman
MD-2024, mun. Chişinău, str. Zimbrului, 10 “A”
tel: +(373 22) 43-83-42
www.ant.md

Institutul Umanistic Contemporan
Rector: ŞMUGUROV Valentin
MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara, 78/4
tel: +(373 22) 24-13-52
www.sgi.md

Universitatea de Studii Aplicate din Moldova
Rector: DORUC Andrei
MD-2002, mun. Chişinău, str. Sarmisegetusa, 48/8
tel: +(373 22) 52-10-08, +(373 22) 92-41-64

Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
Rector: SOLOMON Dumitru
MD-2002, mun. Chişinău, str. Munceşti, 121a
tel: +(373 22) 38-45-30, 022 38-45-40, 022 38-45-09
www.aticmd.md

Institutul Nistrean de Economie şi Drept
Rector: CUŞMIR Foma
MD-3100, or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 82
tel: +(373-231) 2-10-98

Filiala instituţiei nestatale de învăţămînt
“Institutul Baltic de Ecologie, Politică şi Drept” din Moldova
Rector: MARCOV Lilia
MD-3100, or. Bălţi, str. Sorocii, 21 (şcoala nr.3)
tel: +(373-231)4-30-61, +(373-231) 4-42-89

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
“Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată” din Moldova
Rector: Valeriu Bujor
MD-2032, mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 8/3
tel: +(373-22)47-04-18, +(373-231) 47-04-20
www.criminology.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *