Drept

Un nou program de master: Dreptul comunităților virtuale! Un nou curs postuniversitar: Dreptul achizițiilor publice! Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie! Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență! PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DEDetalii

Studenții de la Drept și tinerii profesioniști, activi și cu inițiativă, pot deveni membri ai celei mai reprezentative asociații din cadrul Universității de Stat din Moldova – Asociația Studenților ȋn Drept. Scopul acesteia este de a iniția și desfășura proiecte destinate tinerilor, de a le promova ideile, de a-i reprezentaDetalii

Desigur, dezbaterile din cadrul acestui eveniment, organizat in cadrul Universității Danubius au creat germenii unor idei pentru colaborări viitoare ale căror rezultate să se regăsească în publicații științifice. Predarea și cercetarea științifică, cercetarea științifică și predarea. Un corpus comun al calității educației superioare. Cursurile universitare își iau seva din fântâna cercetăriiDetalii