Bulgaria

Bulgaria oferă 6 burse de studii superioare pentru cetățenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepția celor de etnie bulgară, pentru care concursul urmează să se organizeze mai târziu), pentru anul academic 2017/2018. Se oferă burse de studii pentru învățământul superior, după cum urmează: 3 burse pentru ciclul I; LicenţăDetalii

În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Învățământului și Științei din Republica Bulgaria oferă 5 burse studii superioare pentru cetăţenii Republicii Moldova, de alteDetalii

In conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare intre Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova si Ministerul Invatamantului si Stiintei al Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Educatiei, Tineretului si Stiintei al Republicii Bulgaria ofera 5 burse studii superioare pentru cetatenii Republicii Moldova, deDetalii