masterat

Ministerul Educației anunță că în cadrul Școlii Diplomatice Estoniene (SDE), este deschisă depunerea dosarelor pentru studiile de masterat pentru funcționarii din Republica Moldova, în cadrul programului de masterat ,, Relații Internaționale și Integrare Europeană” anul academic de studii 2017-2018. Admiterea 2017 – oferte de studii Termenul limită pentru depunerea actelorDetalii

Bulgaria oferă 6 burse de studii superioare pentru cetățenii Republicii Moldova, de alte etnii, (cu excepția celor de etnie bulgară, pentru care concursul urmează să se organizeze mai târziu), pentru anul academic 2017/2018. Se oferă burse de studii pentru învățământul superior, după cum urmează: 3 burse pentru ciclul I; LicenţăDetalii

Ministerul Educației și Știiinței al Republicii Lituania, oferă studenților din Republica Moldova, oportunitatea de a aplica la o bursă de masterat. Valoarea bursei este de 380 euro/lună pentru întregul program de master. Bursele sunt destinate studenților deținători ai unei diplome de licență. Programul prevede 2 perioade de selecție, termenul limităDetalii

Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru cetățenii Republicii Moldova, anul academic 2016-2017.  Astfel, tinerii originari din Republica Moldova pot opta pentru studii în România pentru toate nivelurile de școlarizare – studii liceale, de licență, masterat, rezidență, doctorat – în orașe de pe întreg teritoriul României.  Bursele oferiteDetalii

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Estonia în colaborare cu Fundaţia “Archimedes” oferă cetăţenilor din Republica Moldova, burse de studiu (masterat şi doctorat) pentru anul academic 2013-2014. Domeniul de cercetare cuprinde mai multe specialităţi.Detalii