Astăzi, în incinta Palatului Republicii s-a desfășurat ceremonia de decernare a burselor pentru tinerii dezavantajați, ediția 2017-2018.

În acest an, la concurs au participat 207 tineri. În rezultatul evaluării dosarelor depuse, comisia independentă de experţi a selectat 80 de finalişti, care îşi fac studiile în cadrul a 35 de instituţii medii de specialitate, din 13 regiuni ale țării. Câștigătorii vor beneficia de burse în valoare de 12 000 mii de lei fiecare. Bursele sunt destinate pentru acoperirea necesităţilor curente ale tinerilor, precum cazare, masă, procurarea cărţilor şi a materialelor didactice necesare pentru orele practice ş.a.

Menționăm că Programul ,,Burse pentru tinerii dezavantajați” a fost lansat în 2010, fiind implementat de către Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar al Fundaţiei ,,Orange Moldova”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. Scopul programului este de a contribui la şcolarizarea tinerilor care provin din medii dezavantajate, astfel încât să fie eliminată inechitatea accesului la studii, pentru ca toți tinerii să obţină ulterior o profesie și să se integreze în societate. Grupul ţintă al programului îl reprezintă absolvenţii gimnaziilor din Moldova, care doresc să-şi continue studiile la nivel secundar profesional, liceal sau mediu de specialitate. Bursa este prevăzută pentru o perioada de 10 luni, cu posibilitatea reînnoirii (prelungirii) acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii. Până în prezent, prin intermediul programului au fost oferite 577 de burse.

În momentul aplicării la programul de burse, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie înmatriculați în primul an de studii în cadrul colegiilor, centrelor de excelență sau a școlilor profesionale din Republica Moldova; să demonstreze cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă (să provină din familii cu venituri modeste, familii monoparentale, familii cu trei şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere, inclusiv solicitantul bursei; tineri orfani, tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă, tineri cu dizabilităţi); să dea dovadă de o situaţie academică bună, nota medie de la concursul de admitere la instituția de învățământ să nu fie mai mică de 7,50; să demonstreze că au participat în activităţi academice și extracurriculare prin diplome obținute la concursuri, competiții sportive sau artistice etc.